Kết quả bóng đá Việt Nam (V League)

Ngày 30-06-2024

FT - 30/06
Binh Dinh
4 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 30/06
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Hai Phong
FT - 30/06
Hanoi FC
3 - 3
Becamex Binh Duong
FT - 30/06
Hong Linh Ha Tinh
0 - 0
Thanh Hoa
FT - 30/06
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Ho Chi Minh
FT - 30/06
Quang Nam
1 - 3
Nam Dinh FC
FT - 30/06
Viettel FC
0 - 2
Song Lam Nghe An

Ngày 25-06-2024

FT - 25/06
Becamex Binh Duong
1 - 1
Binh Dinh
FT - 25/06
Cong An Ha Noi
5 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 25/06
Hai Phong
0 - 1
Hanoi FC
FT - 25/06
Ho Chi Minh
1 - 0
Quang Nam
FT - 25/06
Nam Dinh FC
5 - 1
Khatoco Khanh Hoa
FT - 25/06
Song Lam Nghe An
1 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 25/06
Thanh Hoa
0 - 5
Viettel FC

Ngày 20-06-2024

FT - 20/06
Cong An Ha Noi
5 - 1
Hai Phong
FT - 20/06
Binh Dinh
4 - 2
Hanoi FC
FT - 20/06
Becamex Binh Duong
0 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 20/06
Nam Dinh FC
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 19-06-2024

FT - 19/06
Viettel FC
0 - 0
Ho Chi Minh
FT - 19/06
Thanh Hoa
1 - 1
Khatoco Khanh Hoa
FT - 19/06
Quang Nam
4 - 2
Song Lam Nghe An

Ngày 16-06-2024

FT - 16/06
Hai Phong
3 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 16/06
Hanoi FC
2 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 16/06
Hoang Anh Gia Lai
0 - 1
Binh Dinh

Ngày 15-06-2024

FT - 15/06
Ho Chi Minh
1 - 1
Nam Dinh FC
FT - 15/06
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
Viettel FC
FT - 15/06
Khatoco Khanh Hoa
0 - 5
Quang Nam
FT - 15/06
Song Lam Nghe An
0 - 1
Thanh Hoa

Ngày 31-05-2024

FT - 31/05
Hanoi FC
5 - 2
Khatoco Khanh Hoa
FT - 31/05
Becamex Binh Duong
1 - 2
Ho Chi Minh
FT - 31/05
Nam Dinh FC
1 - 1
Song Lam Nghe An

Ngày 30-05-2024

FT - 30/05
Viettel FC
2 - 1
Hai Phong
FT - 30/05
Binh Dinh
3 - 0
Quang Nam
FT - 30/05
Hong Linh Ha Tinh
1 - 0
Cong An Ha Noi
FT - 30/05
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Thanh Hoa

Ngày 26-05-2024

FT - 26/05
Cong An Ha Noi
1 - 2
Viettel FC
FT - 26/05
Hai Phong
3 - 2
Hong Linh Ha Tinh
FT - 26/05
Khatoco Khanh Hoa
1 - 2
Binh Dinh
FT - 26/05
Thanh Hoa
2 - 5
Nam Dinh FC
FT - 26/05
Song Lam Nghe An
1 - 0
Becamex Binh Duong

Ngày 25-05-2024

FT - 25/05
Ho Chi Minh
4 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 25/05
Quang Nam
0 - 3
Hanoi FC

Ngày 22-05-2024

FT - 22/05
Nam Dinh FC
2 - 4
Hai Phong
FT - 22/05
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Viettel FC
FT - 22/05
Binh Dinh
1 - 2
Song Lam Nghe An

Ngày 21-05-2024

FT - 21/05
Hanoi FC
2 - 1
Thanh Hoa
FT - 21/05
Ho Chi Minh
2 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 21/05
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 21/05
Quang Nam
2 - 1
Becamex Binh Duong

Ngày 18-05-2024

FT - 18/05
Viettel FC
2 - 1
Nam Dinh FC
FT - 18/05
Binh Dinh
1 - 1
Hai Phong
FT - 18/05
Song Lam Nghe An
2 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 17-05-2024

FT - 17/05
Hanoi FC
2 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 17/05
Hong Linh Ha Tinh
2 - 1
Ho Chi Minh
FT - 17/05
Becamex Binh Duong
4 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 17/05
Thanh Hoa
3 - 1
Quang Nam

Ngày 13-05-2024

FT - 13/05
Viettel FC
1 - 1
Binh Dinh
FT - 13/05
Hong Linh Ha Tinh
2 - 2
Hanoi FC
FT - 13/05
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Nam Dinh FC
FT - 13/05
Song Lam Nghe An
0 - 0
Ho Chi Minh

Ngày 12-05-2024

FT - 12/05
Cong An Ha Noi
3 - 1
Khatoco Khanh Hoa
FT - 12/05
Hai Phong
0 - 0
Quang Nam
FT - 12/05
Thanh Hoa
3 - 2
Becamex Binh Duong

Ngày 09-05-2024

FT - 09/05
Hanoi FC
0 - 2
Viettel FC
FT - 09/05
Hoang Anh Gia Lai
1 - 0
Song Lam Nghe An

Ngày 08-05-2024

FT - 08/05
Ho Chi Minh
2 - 0
Thanh Hoa
FT - 08/05
Nam Dinh FC
3 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 08/05
Khatoco Khanh Hoa
2 - 4
Hai Phong
FT - 08/05
Binh Dinh
2 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 08/05
Quang Nam
2 - 0
Cong An Ha Noi

Ngày 05-05-2024

FT - 05/05
Viettel FC
0 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 04-05-2024

FT - 04/05
Cong An Ha Noi
2 - 3
Nam Dinh FC
FT - 04/05
Hai Phong
2 - 0
Ho Chi Minh
FT - 04/05
Becamex Binh Duong
3 - 1
Khatoco Khanh Hoa
FT - 04/05
Thanh Hoa
0 - 0
Binh Dinh
FT - 04/05
Song Lam Nghe An
1 - 1
Hanoi FC

Ngày 03-05-2024

FT - 03/05
Hong Linh Ha Tinh
1 - 2
Quang Nam

Ngày 05-04-2024

FT - 05/04
Hai Phong
2 - 0
Thanh Hoa
FT - 05/04
Nam Dinh FC
2 - 4
Binh Dinh

Ngày 04-04-2024

FT - 04/04
Cong An Ha Noi
2 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 04/04
Ho Chi Minh
1 - 3
Hanoi FC
FT - 04/04
Becamex Binh Duong
0 - 0
Viettel FC
FT - 04/04
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 04/04
Quang Nam
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 31-03-2024

FT - 31/03
Hanoi FC
1 - 2
Nam Dinh FC
FT - 31/03
Binh Dinh
1 - 1
Ho Chi Minh
FT - 31/03
Thanh Hoa
0 - 2
Cong An Ha Noi
FT - 31/03
Hong Linh Ha Tinh
2 - 0
Becamex Binh Duong

Ngày 30-03-2024

FT - 30/03
Viettel FC
3 - 2
Quang Nam
FT - 30/03
Song Lam Nghe An
0 - 0
Hai Phong
FT - 30/03
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 09-03-2024

FT - 09/03
Viettel FC
3 - 0
Cong An Ha Noi
FT - 09/03
Binh Dinh
2 - 2
Khatoco Khanh Hoa
FT - 09/03
Becamex Binh Duong
3 - 2
Song Lam Nghe An
FT - 09/03
Hoang Anh Gia Lai
2 - 1
Ho Chi Minh

Ngày 08-03-2024

FT - 08/03
Hanoi FC
3 - 1
Quang Nam
FT - 08/03
Nam Dinh FC
1 - 1
Thanh Hoa
FT - 08/03
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
Hai Phong

Ngày 03-03-2024

FT - 03/03
Cong An Ha Noi
1 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 03/03
Ho Chi Minh
1 - 0
Becamex Binh Duong
FT - 03/03
Song Lam Nghe An
0 - 1
Nam Dinh FC
FT - 03/03
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Hanoi FC
FT - 03/03
Quang Nam
1 - 1
Binh Dinh

Ngày 02-03-2024

FT - 02/03
Hai Phong
1 - 1
Viettel FC
FT - 02/03
Thanh Hoa
1 - 2
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 28-02-2024

FT - 28/02
Ho Chi Minh
2 - 1
Binh Dinh
FT - 28/02
Becamex Binh Duong
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 28/02
Nam Dinh FC
3 - 2
Hanoi FC

Ngày 27-02-2024

FT - 27/02
Hai Phong
2 - 2
Song Lam Nghe An
FT - 27/02
Cong An Ha Noi
3 - 1
Thanh Hoa
FT - 27/02
Khatoco Khanh Hoa
0 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 27/02
Quang Nam
2 - 0
Viettel FC

Ngày 24-02-2024

FT - 24/02
Hanoi FC
3 - 1
Ho Chi Minh
FT - 24/02
Binh Dinh
2 - 1
Nam Dinh FC

Ngày 23-02-2024

FT - 23/02
Viettel FC
0 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 23/02
Song Lam Nghe An
0 - 1
Cong An Ha Noi
FT - 23/02
Thanh Hoa
3 - 2
Hai Phong
FT - 23/02
Hoang Anh Gia Lai
0 - 0
Quang Nam
FT - 23/02
Hong Linh Ha Tinh
1 - 0
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 18-02-2024

FT - 18/02
Cong An Ha Noi
2 - 0
Ho Chi Minh
FT - 18/02
Song Lam Nghe An
2 - 0
Binh Dinh
FT - 18/02
Thanh Hoa
2 - 0
Hanoi FC
FT - 18/02
Hong Linh Ha Tinh
1 - 0
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 17-02-2024

FT - 17/02
Hai Phong
1 - 3
Nam Dinh FC
FT - 17/02
Viettel FC
0 - 0
Khatoco Khanh Hoa
FT - 17/02
Becamex Binh Duong
1 - 1
Quang Nam

Ngày 27-12-2023

FT - 27/12
Hai Phong
0 - 1
Binh Dinh
FT - 27/12
Nam Dinh FC
3 - 0
Viettel FC
FT - 27/12
Hoang Anh Gia Lai
2 - 0
Hanoi FC
FT - 27/12
Quang Nam
0 - 2
Thanh Hoa

Ngày 26-12-2023

FT - 26/12
Cong An Ha Noi
3 - 0
Becamex Binh Duong
FT - 26/12
Ho Chi Minh
0 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 26/12
Khatoco Khanh Hoa
0 - 1
Song Lam Nghe An

Ngày 23-12-2023

FT - 23/12
Binh Dinh
4 - 1
Viettel FC
FT - 23/12
Nam Dinh FC
3 - 0
Hoang Anh Gia Lai
FT - 23/12
Quang Nam
2 - 0
Hai Phong

Ngày 22-12-2023

FT - 22/12
Hanoi FC
1 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 22/12
Ho Chi Minh
1 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 22/12
Becamex Binh Duong
1 - 0
Thanh Hoa
FT - 22/12
Khatoco Khanh Hoa
2 - 1
Cong An Ha Noi

Ngày 18-12-2023

FT - 18/12
Hai Phong
3 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 17-12-2023

FT - 17/12
Viettel FC
0 - 2
Hanoi FC
FT - 17/12
Song Lam Nghe An
1 - 0
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 16-12-2023

FT - 16/12
Becamex Binh Duong
3 - 2
Nam Dinh FC
FT - 16/12
Thanh Hoa
1 - 1
Ho Chi Minh
FT - 16/12
Hong Linh Ha Tinh
0 - 4
Binh Dinh

Ngày 15-12-2023

FT - 15/12
Cong An Ha Noi
0 - 0
Quang Nam

Ngày 10-12-2023

FT - 10/12
Hanoi FC
2 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 10/12
Khatoco Khanh Hoa
0 - 2
Becamex Binh Duong
FT - 10/12
Quang Nam
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 09-12-2023

FT - 09/12
Ho Chi Minh
1 - 1
Hai Phong
FT - 09/12
Binh Dinh
2 - 3
Thanh Hoa
FT - 09/12
Nam Dinh FC
2 - 2
Cong An Ha Noi

Ngày 08-12-2023

FT - 08/12
Hoang Anh Gia Lai
1 - 2
Viettel FC

Ngày 04-12-2023

FT - 04/12
Hai Phong
3 - 1
Cong An Ha Noi

Ngày 03-12-2023

FT - 03/12
Hanoi FC
0 - 1
Binh Dinh
FT - 03/12
Ho Chi Minh
2 - 0
Viettel FC
FT - 03/12
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 03/12
Hong Linh Ha Tinh
2 - 4
Nam Dinh FC

Ngày 02-12-2023

FT - 02/12
Khatoco Khanh Hoa
0 - 2
Thanh Hoa
FT - 02/12
Song Lam Nghe An
4 - 4
Quang Nam

Ngày 24-11-2023

FT - 24/11
Becamex Binh Duong
0 - 1
Hanoi FC

Ngày 04-11-2023

FT - 04/11
Viettel FC
1 - 0
Hong Linh Ha Tinh
FT - 04/11
Becamex Binh Duong
1 - 0
Hai Phong
FT - 04/11
Thanh Hoa
3 - 1
Song Lam Nghe An
FT - 04/11
Quang Nam
0 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 03-11-2023

FT - 03/11
Cong An Ha Noi
2 - 0
Hanoi FC
FT - 03/11
Binh Dinh
3 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 03/11
Nam Dinh FC
2 - 1
Ho Chi Minh

Ngày 29-10-2023

FT - 29/10
Hanoi FC
3 - 5
Hai Phong
FT - 29/10
Binh Dinh
0 - 2
Becamex Binh Duong
FT - 29/10
Quang Nam
1 - 1
Ho Chi Minh

Ngày 28-10-2023

FT - 28/10
Hong Linh Ha Tinh
1 - 1
Song Lam Nghe An
FT - 28/10
Khatoco Khanh Hoa
2 - 3
Nam Dinh FC
FT - 28/10
Hoang Anh Gia Lai
0 - 3
Cong An Ha Noi

Ngày 27-10-2023

FT - 27/10
Viettel FC
1 - 1
Thanh Hoa

Ngày 22-10-2023

FT - 22/10
Cong An Ha Noi
1 - 1
Binh Dinh
FT - 22/10
Ho Chi Minh
2 - 0
Khatoco Khanh Hoa
FT - 22/10
Nam Dinh FC
2 - 1
Quang Nam
FT - 22/10
Song Lam Nghe An
1 - 1
Viettel FC

Ngày 21-10-2023

FT - 21/10
Thanh Hoa
2 - 2
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 20-10-2023

FT - 20/10
Hai Phong
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai